Od 2011 roku w skład działającej przy Urzędzie Miasta Katowice Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych wchodzi z rekomendacji Stowarzyszenia Aktywne Życie prezes Stowarzyszenia Marcin Mikulski, który pełni od listopada 2012 funkcję Przewodniczącego Rady.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 397/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2011 roku.

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należą m.in.:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Aktywni „Niezniszczalni”

Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niep.