Stowarzyszenie Aktywne Życie własnymi siłami wydało książkę kucharską pt. „Karuzela smaków”, napisaną i przygotowaną przez członka naszego Stowarzyszenia Panią Annę Poloczek w nakładzie 1000 szt. Cały dochód ze sprzedaży książki przeznaczony został na bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Aktywni „Niezniszczalni”