Testowanie dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych obejmuje sprawdzenie dostępności od miejsca parkingowego, poprzez wejście, dostępność wnętrza toalety, możliwości samodzielnego korzystania z świadczonych w obiekcie usług.
Po sprawdzeniu dostępności zostaje sporządzony raport, w którym zamieszczone  są wszystkie uwagi i miejsca wymagające poprawy lub uzupełnienia, ze wskazaniem optymalnego rozwiązania.
Obiekt jest testowany przez osobę niepełnosprawną na co dzień poruszająca się na wózku.

Oferta i cennik.

Sklep Bez Barier - akcesoria, części, wózki

Informator - Katowice Bez Barier

Cykl wypraw - Łam bariery - sięgaj dalej

Aktywni „Niezniszczalni”

W mediach...

Drużyna Rugby na Wózkach - DRAGONS

Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niep.