Łamanie barier i stereotypów warto zacząć od poznania problemu, którego dotyczą.
Zrozumienie czym jest, i czym nie jest niepełnosprawność, w znacznej mierze pozwoli na wyeliminowanie obaw, zauważenie aktywności i atrakcyjności działań podejmowanych przez osoby niepełnosprawne.
W czasie prelekcji połączonej z prezentacjami multimedialnymi uczestnicy zajęć poznają podstawowe zasady savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, obejrzą filmy i reportaże przedstawiające aktywność osób niepełnosprawnych, dowiedzą się czym jest wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych – na przykładach działań realizowanych przez Stowarzyszenie Aktywne Życie.

Oferta i cennik.