Ostatni kwietniowy trening rugby na wózkach miał nieco nietypowy przebieg. Zawodnicy trenowali rugby jak zwykle, natomiast wolontariusze, po wykonaniu swoich zwykłych zadań, trenowali udzielanie pierwszej pomocy.

Szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy naszego Stowarzyszenia przeprowadzili uczniowie Klasy II Wojskowej XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach – Fabian Brewczyński, Konrad Kowalski i Dominik Malec, działający w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu – laureaci nagród w tej dziedzinie, pod opieką Pani Justyny Sroki.

Wolontariusze naszego Stowarzyszenia ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy, m.in. przywracanie oddechu, opatrywanie ran, układanie w bezpiecznej pozycji i uzyskali wiele ważnych i przydatnych informacji, niezbędnych w przypadku konieczności udzielenia pomocy przed przyjazdem służb medycznych.

Aktywni „Niezniszczalni”