Zapraszamy drużyny rugby do udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie Aktywne Życie SIÓDMYM KATOWICKIM TURNIEJU RUGBY NA WÓZKACH, który odbędzie się w dniach 04.06-05.06.2016r. (sobota-niedziela) w Katowicach. Turniej rozgrywany będzie w formule  „niskopunktowej”.

(Regulamin: „(…) do gry będą dopuszczeni jedynie zawodnicy z punktacją od 0,5 do 1,5 klasyfikacji POL lub IWRF (wyjątek stanowią kobiety - maksymalnie 2,0 punkty), a drużyna może wystawić do gry na boisku skład o maksymalnej ilości 3,5 punktu (wyjątek stanowi sytuacja, gdy do gry wchodzi kobieta z punktacją 2,0 pkt., wówczas skład może posiadać maksymalnie 4 punkty”).

Do udziału w Turnieju zapraszamy sześć drużyn rugby na wózkach z całego kraju w składzie 9-osobowym, z czego co najmniej 6 osób to zawodnicy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 30.03.2016r.
O udziale w Turnieju drużyny zostaną powiadomione mailowo do dnia 10.05.2016r.
W tegorocznym Turnieju drużyny zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200zł. od drużyny płatnej na rachunek bankowy Stowarzyszenia do dnia 20.04.2016r. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w Turnieju wpis nie podlega zwrotowi.
Podanie ostatecznego składu drużyn przyjmowane jest do dnia 30.04.2016r. (wypełniona karta zgłoszeniowa).

Zapewniamy zakwaterowanie drużyn w hotelu dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach od 03.06 do 04.06.2016r. (jedna lub dwie noce – w zależności od potrzeb drużyny – prosimy o informację przy zgłoszeniu, ze śniadaniem i kolacją), pełne wyżywienie i napoje w czasie trwania Turnieju, ubezpieczenie zawodników i staffu.

Po otrzymaniu i zakwalifikowaniu zgłoszeń przesłane zostaną wszelkie informacje dotyczące hotelu, ośrodka sportu, w którym odbędą się rozgrywki, mapy dojazdów, regulamin i harmonogram Turnieju oraz wszelkie pozostałe informacje organizacyjne.

O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice
Projekt współfinansowany ze środków PFRON