Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej pt. „Kolory lata”.

Zadanie: Bez względu na to jak się poruszamy, czy jesteśmy osobami pełnosprawnymi czy też poruszamy się na wózku, tak samo cieszymy się z nadejścia lata i podobnie je widzimy. Namaluj jak Ty widzisz lato i jego kolory.

Termin i miejsce zgłaszania prac: Praca konkursowa musi być zgłoszona do Konkursu w dniach 15.05.2016r. – 30.05.2016r. poprzez dostarczenie osobiste lub przesłanie na adres Stowarzyszenie Aktywne Życie ul. Panewnicka 327d/2, 40-773 Katowice, wraz z formularzem zgłoszeniowym (liczy się data wpływy pracy do Stowarzyszenia)

Warunki:
- jedna osoba może przesłać tylko jedną pracę,
- format pracy maksymalnie A3,
- technika wykonania prac dowolna,
- w konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 6-12 lat - uczniowie katowickich
przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Siódmego Katowickiego Turnieju Rugby na Wózkach 4 czerwca 2015r. ok. godz. 13.00 (Turniej rozgrywany w dniach 04-05.06 w Katowicach Szopienicach – Ośrodek Sportu przy ul. 11. Listopada).

Regulamin konkursu.

Karta zgłoszeniowa.

Aktywni „Niezniszczalni”