W październiku 2016r. rozpoczynamy realizację naszego nowego projektu pn. „Bajki bez barier”.

Celem projektu jest edukacja przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych - oswajanie niepełnosprawności.

Naszym celem jest wyjaśnienie dzieciom poprzez bajkę pojęcia niepełnosprawności, przełamywanie stereotypów i odkrywanie wyjątkowości każdego człowieka.

„Bajki bez Barier” są opowiadaniami, w których w bardzo prosty sposób jest przedstawiony problem niepełnosprawności lub choroba, z którym niejednokrotnie spotykają się dzieci w przedszkolach,  szkołach czy też w swoim środowisku u swoich rówieśników.

Podczas zajęć czytamy jedną bajkę i prowadzimy kilka zabaw z nią związanych.

Bajki poruszają tematykę zespołu Aspergera, autyzmu, ADHD, epilepsji, Zespołu Downa, niepełnosprawności ruchowej, zaburzeń mowy, niedosłuchu, choroby przewlekłej, dziecka niewidomego, upośledzenia umysłowego, choroby nerek i konieczności dializ, wady serca oraz atopowego zapalenia skóry.

Koordynatorką projektu i osobą prowadzącą zajęcia jest Pani Elżbieta Dzierzęga  - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i studentka studiów podyplomowych - edukacji i terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Od 4 lat wolontariuszka Stowarzyszenia Aktywne Życie. Prywatnie mama dwudziestomiesięcznego Wojtka.