Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest oswajanie niepełnosprawności - edukacja uczniów o wybranych formach niepełnosprawności poprzez bajkoterapię.  Projekt adresowany jest do katowickich szkół podstawowych.

Bajki bez Barier są opowiadaniami, w których w bardzo prosty sposób jest przedstawiony problem niepełnosprawności lub choroba, z którym niejednokrotnie spotykają się dzieci w swoim środowisku lub w szkołach u swoich rówieśników. Naszym celem jest wyjaśnienie dzieciom poprzez bajkę nietypowych zachowań, przełamywanie stereotypów i odkrywanie wyjątkowości każdego człowieka. 

Projekt przeznaczony dla katowickich szkół podstawowych, w każdej z przyjętych do projektu szkół zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb, a następnie zostanie opracowany harmonogram zajęć i scenariusze. Projekt zakłada cykle zajęć edukacyjnych realizowanych z częstotliwością jeden raz (1h) w miesiącu, w okresie luty-czerwiec 2017r. 

W każdej szkole będzie jedno spotkanie rozpoczynające projekt (diagnoza potrzeb), pięć godzin zajęć warsztatowych z dziećmi oraz jedno spotkanie podsumowujące projekt. 

Przebieg projektu:  

1.W szkołach zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb związanych z edukacją o niepełnosprawności. Diagnoza będzie przygotowana we współpracy z psychologiem lub pedagogiem szkolnym, a także z nauczycielami prowadzącymi i dyrekcją. W każdej szkole bajki zostaną w ramach diagnozy indywidualnie dobrane (bajki poruszają taką tematykę jak niepełnosprawność ruchowa, autyzm, zespół Aspergera, cukrzyca, dzieci niewidome, niesłyszące, epilepsja itp.).

2.W każdej szkole zostanie wybrana grupa dzieci która będzie uczestniczyła w cyklicznych  warsztatach. 

3.W każdej ze szkół zostanie przeprowadzonych pięć 60-minutowych warsztatów, podczas których prowadzący będzie poprzez krótką pogadankę wprowadzał do tematu niepełnosprawności. Następnie będzie odczytana bajka o niepełnosprawności lub chorobie z cyklu "Bajki bez barier". Po przeczytanej bajce, uczestnicy dowiedzą się jak należy się zachować – co robić, a czego nie robić w obecności osoby z danym rodzajem niepełnosprawności lub chorobą (tzw, savoir - vivre wobec osób z niepełnosprawnością).  

4.Na zakończenie uczniowie otrzymają zadanie do wykonania w domu lub na lekcjach z wychowawcą - pracę plastyczną na temat omówionej niepełnosprawności konkretnie wybraną przez prowadzącego techniką. Pogadanka będzie prowadzona między innymi przy wykorzystaniu prezentacji power point i materiałów video. 

5.Szkoła otrzyma na zakończenie projektu dwie książki przekazane na spotkaniu podsumowującym projekt - pierwsza będzie pisemną diagnozą potrzeb, pięcioma scenariuszami zajęć, bajkami, savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych oraz sprawozdaniem z przeprowadzonego projektu. Publikacje te będą mogły być wykorzystywane w szkole w pracy z kolejnymi grupami dzieci zarówno niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych w zakresie edukacji o niepełnosprawności. Druga natomiast będzie zbiorem prac dzieci danej szkoły na temat wybranych niepełnosprawności. 

Projekt "Bajki bez barier" i działania podejmowane przez Stowarzyszenie to przede wszystkim edukacja o życiu z niepełnosprawnością oraz integracja ze społeczeństwem. Poprzez nasze działania chcemy uwrażliwić młodych uczniów na problemy i ograniczenia z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne na co dzień. Mamy nadzieję, że cykl szkoleń pozytywnie wpłynie na uczniów, a pośrednio także na ich rodziców. Celem projektu jest przełamywanie istniejących stereotypów o osobach niepełnosprawnych i chorych. 

Rekrutacja szkół biorących udział w projekcie rozpoczyna się w dniu 21.02.2017r. o godz. 8.00. - trwa do dnia 25.02.2017r.  Do projektu przyjęte zostaną cztery szkoły, o przyjęciu decydowała będzie kolejność zgłoszeń.  O wyniku rekrutacji wszystkie szkoły zostaną powiadomione mailowo.

 

Aktywni „Niezniszczalni”