Stowarzyszenie Aktywne Życie zaplanowało na dzień 31.08.br. wycieczkę integracyjną  dla wolontariuszy, uczestników zajęć i członków Stowarzyszenia. Wspólnie zwiedzimy zabytkową kopalnię węgla kamiennego „GUIDO” w Zabrzu.

Zjedziemy na dostosowany dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach poziom -170, która z podszybia poprowadzi nas w głąb podziemi poprzez wykuty w litej skale przekop.
Liczymy na dobrą zabawę, a przy okazji sprawdzimy stopień dostosowania obiektu dla potrzeb osób poruszających się na wózkach i zdamy dokładną relację.
Więcej o miejscu, do którego się udajemy przeczytacie na stronie Kopalni GUIDO.

Aktywni „Niezniszczalni”