W dniu 11.12.2013r. odbyło się doroczne spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z przedstawicielami katowickich organizacji pozarządowych, którego organizatorem był Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Nasze Stowarzyszenie reprezentował prezes Marcin Mikulski.
Na spotkaniu zostały przedstawione osiągnięcia katowickich organizacji pozarządowych w roku 2013 oraz „Program współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozasądowymi na rok 2014r.” Ponadto omówiona została działalność katowickiego Inkubatora Społecznej Aktywności.
W trakcie spotkania wręczona została nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej, przyznana w tym roku siostrze Annie Bałchan.

Aktywni „Niezniszczalni”