Dziś wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Niestety większość uwag zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych nie została uwzględniona.

Nasze Stowarzyszenie zgłosiło postulaty (poz. 21) dot. zwiększenia dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich i cewników urologicznych oraz zniesienia 30% udziału osób trwale niepełnosprawnych w kosztach zakupu środków pomocniczych, co również nie zostało uwzględnione.

W przypadku wózków Rozporządzenie zwiększa limit dofinansowania zakupu wózka „aktywnego” z 1500 zł. jedynie do 1700 zł., a dla osób z porażeniem trzy lub czterokończynowym daje możliwość zakupu wózka specjalnego z dofinansowaniem w kwocie 3000 zł., ale z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w składany wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku. Jednocześnie obniżono dofinansowanie do zakupu pionizatora z 3000 zł do 2000 zł.

Podniesienie po wielu latach dofinansowania zakupu wózka tzw. „aktywnego” o ok. 13% nie rekompensuje nawet współczynnika inflacji w tym okresie. Kwota 1700 zł. jest daleko odbiegająca od cen rynkowych sprzętu i nie pozwoli na zakup nawet najprostszego wózka, o którego trwałości i niezawodności nie ma co wspominać. Bezproblemowy zakup wózka marki Küschall czy Panthera nadal pozostanie w sferze marzeń ludzi skazanych na wózek.

Analizując Rozporządzenie trudno nie odnieść wrażenia, że wprowadzono zmiany jedynie kosmetyczne, a w całości nastawione jest ono na jeszcze większe oszczędzanie na najsłabszej grupie społecznej - osobach z niepełnosprawościami i nie spełnia ich oczekiwań. Mimo stale zwiększającej się kwoty bezwzględnej wydatkowanej przez NFZ na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, jej udział w ogólnej kwocie wydatków NFZ sukcesywnie spada, z 1,27% w roku 2004 do 1,12% w roku 2012. Działanie takie trudno nazwać ewolucją w drodze do normalności (średniej Unijnej) i jeszcze bardziej oddala nas od rewolucji, czyli całkowitej zmiany sposobu dofinansowania z przedmiotowego na kwotowy, w którym osoba z niepełnosprawnością sama decyduje co jest jej najbardziej potrzebne i na co przeznaczyć przynależną jej kwotę dofinansowania.

Aktywni „Niezniszczalni”