W Katowicach  rozpoczęte zostały działania programu profilaktycznego „Bezpieczeństwo bez barier” realizowanego w ramach kampanii społecznej „Pełnosprawne Bezpieczeństwo”.
Głównym organizatorem kampanii jest Wojewoda Śląski wraz z Komendantem Miejskiej Policji w Katowicach. Stowarzyszenie Aktywne Życie zostało partnerem akcji.

Program „Bezpieczeństwo bez barier” zakłada szereg interdyscyplinarnych działań skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, jak i podejmowanych w szerokim spektrum na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Aktywne Życie jest  partnerem Gry Miejskiej, która zostanie przeprowadzona w dniu  05.05.2014 roku w Katowicach. Liderem Gry jest Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno Sportowej, a partnerami poza Stowarzyszeniem Aktywne Życie są także: Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Stowarzyszenie Faon, Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących w Katowicach, "Partner" Sp.j.

Aktywni „Niezniszczalni”