Prezes naszego Stowarzyszenia Marcin Mikulski został zaproszony przez Panią Krystynę Cuber – Prezesa Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na spotkanie z członkami Stowarzyszenia.

Podczas spotkania opowiadał o działalności Stowarzyszenia Aktywne Życie, osiągnięciach, przeprowadzonych akcjach i podejmowanych działaniach. Spotkanie odbyło się 20.11.br w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach. W spotkaniu uczestniczył m.in. burmistrz miasta Lędziny Pan Wiesław Stambrowski.


zdjęcia: Mirosław Leszczyk

Aktywni „Niezniszczalni”