W dniu 14.01.2015r. Prezes Stowarzyszenia Aktywne Życie przetestował dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku Sądu Rejonowego Katowice Zachód.

O ile testowanie dostępności budynków jest rutynowym działaniem przedstawicieli naszego Stowarzyszenia, o tyle wizyta ta była niezwykła, ponieważ miała miejsce z inicjatywy i na prośbę Prezesa Sądu. Co więcej Prezes Sądu Pan Jarosław Gwizdak również przejechał trasę testową na wózku. Taka postawa zasługuje na najwyższe docenienie.

Do niedawna, a więc przed modernizacją, budynek Sądu Rejonowego Katowice Zachód przy ul. Warszawskiej w Katowicach był niedostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  Jedyne wejście prowadziło po schodach, na piętra nie było windy, parter także przedzielony był wysokim stopniem, który trzeba było pokonać np. w drodze do toalety. Teraz to się zmieniło. Przy wejściu do Sądu jest dzwonek przywoływani pracownika, który następnie asystuje osobie niepełnosprawnej. W bocznym wejściu zainstalowana została winda platformowa, stopień na parterze zastąpiony pochylnią, na piętra zainstalowana jest winda, jest także prawidłowo dostosowana toaleta. Podczas wizyty w Sądzie wskazana została konieczność dokonania drobnych poprawek – m.in. zainstalowanie uchwytów w drzwiach toalety oraz dzwonka przywoływania pomocy, likwidacja progów w drzwiach na sale sądowe, blokada samozamykaczy w drzwiach wejściowych, zamontowanie blatu w biurze podawczym na wysokości odpowiedniej dla osoby poruszającej się na wózku itp. Istotny problem stanowi wysoki krawężnik otaczający miejsce parkingowe.  Poprawek wymaga także funkcjonowanie windy platformowej.  Co bardzo istotne – uwagi zgłoszone przez Prezesa naszego Stowarzyszenia mógł od razu dostrzec i zrozumieć Pan Prezes Sądu, który w trakcie testowania budynku również poruszał się na wózku.
Jak nam obiecano, w najbliższym czasie zostaną dokonane poprawki, o czym zostaniemy poinformowani, aby móc ponownie przetestować obiekt, tym razem dostosowany wzorcowo.

Aktywni „Niezniszczalni”