Zapraszamy drużyny rugby do udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie Aktywne Życie SZÓSTYM KATOWICKIM TURNIEJU RUGBY NA WÓZKACH, który odbędzie się w dniach 29.05-30.05.2015r. (piątek, sobota) w Katowicach. Turniej rozgrywany będzie w formule  „niskopunktowej”.

(Regulamin: „(…) do gry będą dopuszczeni jedynie zawodnicy z punktacją od 0,5 do 1,5 klasyfikacji POL lub IWRF (wyjątek stanowią kobiety - maksymalnie 2,0 punkty), a drużyna może wystawić do gry na boisku skład o maksymalnej ilości 3,5 punktu (wyjątek stanowi sytuacja, gdy do gry wchodzi kobieta z punktacją 2,0 pkt., wówczas skład może posiadać maksymalnie 4 punkty”).

Do udziału w Turnieju poza katowicką drużyną „Dragons” zapraszamy pięć drużyn rugby na wózkach z całego kraju w składzie 9-osobowym, z czego co najmniej 6 osób to zawodnicy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 15.03.2015r.
O udziale w Turnieju drużyny zostaną powiadomione mailowo do dnia 20.03.2015r.
W tegorocznym Turnieju drużyny zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200zł. od drużyny płatnej na rachunek bankowy Stowarzyszenia do dnia 30.03.2015r. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w Turnieju wpis nie podlega zwrotowi.
Podanie ostatecznego składu drużyn przyjmowane jest do dnia 30.04.2015r. (wypełniona karta zgłoszeniowa).

Zapewniamy zakwaterowanie drużyn w hotelu dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach od 28.05 do 30.05.2015r. (jedna lub dwie noce – w zależności od potrzeb drużyny – prosimy o informację przy zgłoszeniu, ze śniadaniem i kolacją), pełne wyżywienie i napoje w czasie trwania Turnieju, ubezpieczenie zawodników i staffu.

Po otrzymaniu zgłoszeń przesłane zostaną wszelkie informacje dotyczące hotelu, ośrodka sportu, w którym odbędą się rozgrywki, mapy dojazdów, regulamin i harmonogram Turnieju oraz wszelkie pozostałe informacje organizacyjne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Aktywni „Niezniszczalni”